Het project

EcceBio: Europese biologische olijf- en olijfolieproductie voor een deugdzame consumptiestijl” is een driejarig programma dat medegefinancierd wordt door de Europese Unie en Unaprol in het kader van Verordening (EG) nr. UE 1144/2014. Doel van het project is de bekendheid en de erkenning van de kwaliteitsregeling van de Unie voor de biologische productie op de interne markt en met name in Italië, Duitsland, Frankrijk en België te vergroten.

De protagonisten van het project zijn biologische extra vergine olijfolie en biologische tafelolijven.

Het verwachte effect over de periode van drie jaar betreft de toegenomen kennis en bekendheid van het biologische logo bij Italiaanse, Franse, Belgische en Duitse consumenten; de toename van de binnenlandse consumptie van biologische olie en biologische olijven in Italië en het niveau van de export van beide Italiaanse producten naar België, Frankrijk en Duitsland.

Dit is een cultureel-educatieve operatie waarbij wij, naast de biologische kwaliteitsregeling, de fysieke kenmerken van biologische extra olijfolie van eerste persing en biologische tafelolijven willen uitleggen in termen van biodiversiteit, smaak en organoleptische eigenschappen, via een traject waarin zowel het Europese Green Deal- en Farm to Fork-beleid als de tradities en de geschiedenis van de mediterrane volkeren sterk aanwezig zijn.

Het programma is gericht op een directe benadering van opinieleiders en -makers, communicatieprofessionals en belanghebbenden uit de distributie- en HoReCa-sector. Het programma zal zich concentreren op de opleidingsaspecten van de exploitanten, ook via seminars in hotelscholen, aangezien zij in staat zijn aandacht, gevoeligheid, consensus, betrokkenheid en zichtbaarheid te genereren ten aanzien van de boodschappen die aan de doelgroep worden gericht.

Anderzijds zullen de consumenten in de vier doellanden worden bereikt door geïntegreerde communicatieactiviteiten (persbureau, marketing via sociale media en reclame) en een rijke kalender van B2C-initiatieven die zullen plaatsvinden in de horeca (Italië en Frankrijk) en in de grootschalige detailhandel (Italië en Duitsland).